Evaluering, hver anden måned i folkeskolen

Del:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print

Evaluering, hver anden måned i folkeskolen

Vi skal, som forældre, have bedre mulighed for at kunne støtte og udvikle vore børn, hele vejen gennem folkeskolen. Og her er det er vigtigt, at vi ved hvordan, vi skal hjælpe og hvor vi skal lægge fokus i vore børn udvikling. Jeg vil derfor arbejde for, at alle folkeskoleelever i Gentofte får skriftlige evalueringer med konkrete og målbare faglige og sociale udviklingspunkter.

Det vil sikre, at eleverne får forudsætningen for at gennemføre udvikling, både på kort og lang sigt. Naturligvis sammen med deres forældre. Evalueringen skal gives hver anden måned af klasselæreren og skal være på tværs af hovedfagene. Evalueringen skal bestå af to til tre fokuspunkter, og indebære både positiv feedback samt udviklingspunkter.

Evalueringen skal gives mundtligt til børnene og skriftligt til forældrene, så forældrene kan følge børnenes udvikling. Det skal ramme både faglige aspekter og sociale aspekter. Vi  ved nemlig fra undersøgelser at de sociale aspekter i børnenes liv har stor indflydelse på deres trivsel og læring i folkeskolerne.

Evalueringsordningen skal starte fra indskolingen og op gennem 7, 8 og 9 klasse, da det er på de klassetrin, hvor vi ved at mange elevers motivation daler, ikke mindst drengenes. Og vi ved, at det er motiverende at arbejde imod at, opnå konkrete udviklingspunkter. Det skal klasselæreren være en meget større del af.

Der er her, hvor vi som ressourcestærke forældre kan støtte vores børn, når vi får noget konkret fra skolen at forholde os til. Vi vil gerne præge vores børn og deres udvikling, men vi mangler feedback og hjælpeværktøjer.

Del:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print