Min politik

Jeg vil arbejde for et stadigt bedre Gentofte, hvor vi får mest velfærd for vores skattekroner.

Gentofte kommune skal være den bedste kommune at vokse op i, hvor vores børn har de bedste muligheder for at dyrke deres interesser og talent.

Vore ældre medborgere skal behandles med værdighed og skal kunne være trygge i deres alderdom i vores kommune.

Gentoftes borgere skal være med til at skabe de løsninger som fortfarende har gjort Gentofte til en stadig bedre kommune.
Politikerne skal inddrage borgerne i beslutningerne, både dem de er enige med og dem de er uenige med, så skaber vi de bedste løsninger.

Politiske fokusområder

Rammen for min politik i Gentofte.
Der skal være en stærkt og gennemtænkt sammenhæng mellem alle de perioder vi går igennem i vores liv.
Fra barndommen, til ungdommen, muligheder i det vokse liv, og tryghed i det ældre del af vores liv.

Det kræver at Gentofte kommune fortsat fokuserer på vuggestuer, børnehaver, folkeskolen og det ældre liv.

Vi kan lykkes med det ved at inddrage borgerne og sørge for en effektiv administration, hvor vi drager nytte af den digitale udvikling og de muligheder som teknologien bidrager med.

Alt sammen for at skabe de bedste rammer, den bedste velfærd og de bedste muligheder for vores Borgere i Gentofte.

Daginstitutioner

- Tryghed
- Omsorg
- Leg
- Læring
- Motorik

Folkeskolen

- Individuelle læringsmål
- Kontinuerlig feedback
- Tid til faglige interesser
- Bevægelse og motion
- Ansvarlighed

Alderdom

- Tryghed og tillid
- Individuel service
- Socialt samvær
- Aktiv hverdag
- Velfærdsteknologi

Borgerinddragelse

- Direkte indflydelse
- Lokal tilpasning
- Effektive tiltag
- Højere kvalitet
- Innovative tiltag

Administration

- Mindre administration
- Mere service
- Højere kvalitet
- Modernisere administrationen
- Værdiskabende aktiviteter

Flere politiske holdninger

Det er nogle essentielle enkeltsager som vi i Gentofte skal bringe fokus på, både overfor Christiansborg, men også lokalt i Gentofte kommune.

Det skal vi gøre fordi Konservative i Gentofte repræsenterer alle borgerne i kommunen.

Nogle gange er det også vigtigt Regeringen husker,
at vi alle ønsker et samfund hvor der er plads til os alle,
også os i Gentofte.