Alderdom

Alle borgere fortjener en anstændig alderdom, hvor de kan gå på pension med værdighed!

I Gentofte kommune skal man være ældre med værdighed

Tryghed og tillid

For at vores ældre kan følge sig trygge og have tillid til den kommunale hjælp er det vigtigt at vi fokuserer på, at de ældre skal have

  • et værdigt ældre liv
  • den kommunale hjælp og service skal være der, når man har brug for den
  • der skal være de rette faciliteter, ikke mindst gode plejeboliger
  • en bred og god forebyggende og behandlende sundhedsindsats

Det kræver, at vi tilsikrer at borgerne kan få den hjælp og service, som de har brug for og der hvor de har brug for den. Det skal både være gældende på plejehjem og i ens eget hjem. Vi skal sikre en høj kvalitet i den hjemmehjælp, borgerne har en berettiget forventning om at opleve.

Det kræver, at vi tager udgangspunkt i den enkelte

Det skal være trygt at blive ældre i Gentofte. Vi skal støtte vores borgere, med den hjælp de har brug for. Det kræver, at vi aktivt inddrager borgerne i processen, for at give dem den service de har behov for. Vi skal derfor lytte mere til de ældre borgere når vi skal prioritere Gentofte kommunes ældre ressourcer.

Aktiv hverdag og socialt samvær

I Gentofte kommune respekterer vi den enkeltes ret til selv at bestemme også i forhold til sundhed, det er vigtigt at understrege. Men al erfaring viser at en aktiv hverdag med god social interaktion giver langt de fleste ældre en bedre alderdom. Derfor er det vigtigt at Gentofte kommune i samarbejde med de ældre, foreninger og organisationer skaber grundlaget for en aktiv tredje alder. Det er vigtigt at Gentofte kommune hjælper med at facilitere netværk for de ældre (ældredage, ældreture, mv.)

Velfærdsteknologi

Det er vigtigt at Gentofte kommune investerer i velfærdsteknologier for at forbedre de ældre muligheder og øge deres tryghed. Det spænder vidt fra digitale kaldeanlæg til alle, til kropsbårne sporer (som måler forskellige parametre, såsom aktivitet og passivitet) telemedicin til borgere med KOL og GPS til vore demente medborgere. 

Følg med på de sociale medier