Borgerinddragelse

Borgerne kommer først og det gør vi bedst ved at arbejde sammen

Direkte indflydelse gennem lokalt demokrati

Direkte indflydelse

I Gentofte kommune har politikerne ændret arbejdsformen. Tidligere blev tiden brugt i faste udvalg og i kommunalbestyrelsen – altså sammen med de andre politikere. Nu bruger konservative omkring 60 procent af tiden i dialog med borgerne i opgaveløsningen. 

Der er seks principper for samarbejdet med borgerne: lytter først, bygger bro, skaber fremdrift, gør det nemt, fastholder virkelyst og tydelige rammer. 

Ved at skabe løsninger sammen med borgerne, bliver løsningerne bedre og det styrker vores lokale demokrati. Vi tager med andre ord ansvar for fornyelse af det lokale demokrati. 

Effektive tiltag og lokal tilpasning

Borgerne skal have direkte indflydelse på hvordan de politiske beslutninger skal udformes, så beslutningerne opfylder borgernes behov, bliver praktisk anvendelige og effektivt kan implementeres.

Fordelene ved borgerinddragelse er at udbuddet tilpasses behovet. Det betyder, at vi som borgere kan få en større kvalitet i de politiske tiltag og den vej igennem skabe den velfærd som vores borgere har behov for.

  • Kvaliteten af velfærd til vores ældre opfylder i højere grad deres behov.
  • Børnenes oplevelser bliver inddraget i nye tiltag til folkeskolen.

Det skal gøres ved at samle en opgavegruppe og dermed skabe en platform, hvor flest mulige borgere kan komme med deres input til politiske beslutninger. På den måde kan Gentofte føre en konstruktiv dialog med borgerne om hvordan beslutningerne skal udformes og hvilken effekt beslutningerne skal have. På den måde kan vi alle få et ansvar for at tilsikre at Gentofte kommunes udvikling.

Innovative tiltag

Vi skal gøre forsøg med nye dialogformer og udvikle de eksisterende dialogformer for eksempel gennem digitale løsninger. Vi skal understøtte dialogen med borgerne med digitale løsninger, således at endnu flere borgere kan give deres synspunkt til løsninger. 

Følg med på de sociale medier