Daginstitutioner

Vores børn er vores fremtid

Vores børn skal være trygge, føle omsorg, lære og lege

Tryghed og omsorg

Fra 2024 træder loven om minimumsnormeringer i kraft, hvilket vil kræve minimum én pædagog for hver tre børn i vuggestuen og minimum én pædagog for hver seks børn i vuggestuen. Det er vigtigt, at vi i Gentofte kommune allerede nu har fokus på at få implementeret minimumsnormeringerne i vores børneinstitutioner. 

Der må være hænder nok til at passe på vores børn, især til vores mindste børn i vuggestuen, så vores børn ikke oplever, at mangle omsorg fra en voksen, når forældrene ikke er til stede. Og det kræver selvfølgeligt kvalificeret personale. 

Det nytter ikke noget at pædagogerne og pædagogmedhjælperne skal stå alene med op til ti børn og det gælder hele dagen. Der skal være nok voksne om formiddagen, midt på dagen og om eftermiddagen, så man som forældre med ro i maven, ved at ens barn føler sig tryg i sin institution.

I Gentofte kommune er der 56% uddannede pædagoger blandt personalet, hvilket svarer nogenlunde til landsgennemsnittet, men er langt under topkommunerne, som har op til 72% uddannede pædagoger blandt personalet. Det skal vi gøre bedre. 

Leg, læring og motorik

At lege og lære er med til at udvikle vores børns motoriske evner, hvilket skaber forudsætningerne for barnet idrætsmæssige færdigheder og lysten til at dyrke sport. Da der er klar sammenhæng mellem motorik og lysten til at dyrke idræt senere i livet, skal der være fokus på at udvikle vores børns motorik. Og igen – det kræver naturligvis kvalificeret personale.

Følg med på de sociale medier