Folkeskolen

Vores børn er vores fremtid

Børnenes interesser skal drive deres læring

Ansvarsfordeling

Det er afgørende at både skole og forældre forstår deres rolle. Skolen skal ikke opdrage børnene – de skal i fællesskab med forældrene sikre indlæring. Og det gælder både fagligt og socialt. 

Øge det faglige niveau

Det faglige niveau skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs kompetenceniveau. Lærerne skal regelmæssigt gennemføre evaluering af eleverne, så den enkelte elev kan få en tilpasset tilbagemelding. Det skal støtte elevernes udvikling frem mod at øge deres faglige kunstskaber. Dette gør vi ved at opstille individuelle læringsmål, så alle eleverne opnår de ønskede målsætninger.

Individuelle interesser

Eleverne skal have rammerne for at kunne studere de fagområder som de har særlig interesse for. Der skal skabes frirum i skoletiden til individuel læring. Skolerne skal afsætte tiden og skabe rammerne så eleverne kan udvikle deres egne interesser såsom designmæssige, kreative og kunstneriske kompetencer, samt have muligheden for at øge deres eget kompetenceniveau indenfor de almene fagområder såsom matematik, fysik og kemi, biologi.

Bevægelse og motion

Vores børn skal kunne dyrke regelmæssig motion og have tiden til dette i skolen. Det er med til at styrke de sociale bånd eleverne imellem og skabe et godt socialt netværk, som kan give den tryghed, det kræver at kunne lære. Ud over at det er godt for sammenholdet eleverne imellem, så er det væsentligt for deres helbredstilstand både på kort og på lang sigt. 

Rustes til livet som voksen

Eleverne skal undervises i de strukturelle og uundgåelige processer som hører med til at være voksen. Der skal være et fokus på at uddanne eleverne i effektivt at forstå og benytte systemer som forskudsopgørelse, lønsedler, brug af almene it-systemer, grundlæggende lovgivning, bankvæsenet med videre. Det vil give eleverne solidt fundament til at træde ind i de voksnes rækker.

Primære indsatsområder

  1. Individuelle læringsmål
  2. Kontinuerlig feedback
  3. Tid til faglige interesser
  4. Bevægelse og motion
  5. Ansvarlighed

Følg med på de sociale medier