Mindre Administration

Mindre administration, mere værdiskabende arbejde

Vi skal levere den højeste kvalitet i velfærd gennem værdiskabende arbejde

Mindre administration, mere service, højere kvalitet

Vi skal have mindre offentlig administration i Gentofte, så medarbejdere i kommunen bruger mest mulig tid på at løse arbejdsopgaver, der skaber værdi for borgerne. Det betyder at vi skal overveje for sammenspillet mellem it-løsninger, lovgivningsmæssig administration og andre opgaver der ikke løser organisationens kærneopgave. Det vil skabe en større arbejdsglæde og mere tid til den enkeltes faglige interesse. Herudover vil det også skabe tid til efteruddannelse, så medarbejderne i højere grad kan udvikle deres kompetencer.

Modernisere administrationen

Vi skal modernisere administration således at vi kan fastholde Gentofte som en af landet mest effektivt drevne kommuner. Så vi har lavest administrationsomkostninger og dermed lavest mulig skat. Det er en svær opgave, blandt andet fordi en stor del af de administrative processer vi håndterer er lovfastsat fra Christiansborg. Her vil jeg arbejde for at kommunerne i højere grad for mulighed for at have selvbestemmelse i forhold til hvorledes kommunen administreres. Stadig på en sikker og tryghedsskabende måde. 

Bedre tid til værdiskabende aktiviteter

En moderniseret administration vil give medarbejderne i kommunen bedre tid til at løse deres reele arbejdsopgave. Og her er det jo vigtigt at vi ikke kun ser på medarbejderne på rådhuset men også i vuggestuerne, børnehaverne, skoler og i vores plejehjem. 

 

Følg med på de sociale medier