Mine tiltag

Jeg vil arbejde med konkrete tiltag, så politikken bliver håndgribelig for os alle.
Det giver anledning til at alle borgere kan kontakte mig direkte med input.

Politik skal være gennemsigtig, håndgribelig, retfærdig og give borgere muligheder.

Jeg vil løbende opdatere siden med de tiltag, som jeg mener skal fastholdes eller implementeres i Gentofte kommune.

Jeg ser frem til at høre fra jer kontakt@valdemarhoiris.dk

Børnefamilier

Her er hvad jeg kan gøre for børnefamilierne i Gentofte

I Gentoftes børnehaver og vuggestuer vil jeg have

 • 75% af personalet skal være pædagoger i vuggestuer og børnehaver
 • Opfylde minimumsnormeringerne i daginstitutionerne med
  • En voksen for hver tre børn i vuggestuerne
  • En voksen for hver seks børn i børnehaverne
 • En times motorik hver dag i vuggestuer og børnehaver

I Gentoftes folkeskoler vil jeg have 

 • Evaluering og feedback til vores børn en gang hver anden måned
 • Differentieret undervisning til vores børn i form af valgfag 
Hvorfor er det vigtigt?
 75% af personalet skal være pædagoger i vuggestuer og børnehaver
 
Opfylde minimumsnormeringerne i daginstitutionerne
 

En times motorik hver dag i vuggestuer og børnehaver

Evaluering og feedback til vores børn en gang hver anden måned
 
Differentieret undervisning til vores børn gennem valgfag

Unge

– Rengøring en gang om ugen

– Bad en gang om dagen

– Ordentlig mad, varieret. 

– Fra A til B

– Kulturelle oplevelser – busser til Louisianna

Ældre

– Rengøring en gang om ugen

– Bad en gang om dagen

– Ordentlig mad, varieret. 

– Fra A til B

– Kulturelle oplevelser – busser til Louisianna

Konkrete tiltag for

Børnefamilier

Her er hvad jeg kan gøre for børnefamilierne i Gentofte

I Gentoftes børnehaver og vuggestuer vil jeg have

 • 75% af personalet skal være pædagoger i vuggestuer og børnehaver
 • Opfylde minimumsnormeringerne i daginstitutionerne med
  • En voksen for hver tre børn i vuggestuerne
  • En voksen for hver seks børn i børnehaverne
 • En times motorik hver dag i vuggestuer og børnehaver

I Gentoftes folkeskoler vil jeg have 

 • Evaluering og feedback til vores børn en gang hver anden måned
 • Differentieret undervisning til vores børn i form af valgfag 
Hvorfor er det vigtigt?
 75% af personalet skal være pædagoger i vuggestuer og børnehaver
 
Opfylde minimumsnormeringerne i daginstitutionerne
 

En times motorik hver dag i vuggestuer og børnehaver

Evaluering og feedback til vores børn en gang hver anden måned
 
Differentieret undervisning til vores børn gennem valgfag

Konkrete tiltag for

Unge

– Rengøring en gang om ugen

– Bad en gang om dagen

– Ordentlig mad, varieret. 

– Fra A til B

– Kulturelle oplevelser – busser til Louisianna

Konkrete tiltag for

Ældre

– Rengøring en gang om ugen

– Bad en gang om dagen

– Ordentlig mad, varieret. 

– Fra A til B

– Kulturelle oplevelser – busser til Louisianna

Politiske fokusområder

Rammen for min politik i Gentofte.
Der skal være en stærkt og gennemtænkt sammenhæng mellem alle de perioder vi går igennem i vores liv.
Fra barndommen, til ungdommen, muligheder i det vokse liv, og tryghed i det ældre del af vores liv.

Det kræver at Gentofte kommune fortsat fokuserer på vuggestuer, børnehaver, folkeskolen og det ældre liv.

Vi kan lykkes med det ved at inddrage borgerne og sørge for en effektiv administration, hvor vi drager nytte af den digitale udvikling og de muligheder som teknologien bidrager med.

Alt sammen for at skabe de bedste rammer, den bedste velfærd og de bedste muligheder for vores Borgere i Gentofte.

Daginstitutioner

- Tryghed
- Omsorg
- Leg
- Læring
- Motorik

Folkeskolen

- Individuelle læringsmål
- Kontinuerlig feedback
- Tid til faglige interesser
- Bevægelse og motion
- Ansvarlighed

Alderdom

- Tryghed og tillid
- Individuel service
- Socialt samvær
- Socialt samvær
- Velfærdsteknologi

Borgerinddragelse

- Direkte indflydelse
- Lokal tilpasning
- Effektive tiltag
- Højere kvalitet
- Innovative tiltag

Administration

- Mindre administration
- Mere service
- Højere kvalitet
- Modernisere administrationen
- Værdiskabende aktiviteter

Flere politiske holdninger

Det er nogle essentielle enkeltsager som vi i Gentofte skal bringe fokus på, både overfor Christiansborg, men også lokalt i Gentofte kommune.

Det skal vi gøre fordi Konservative i Gentofte repræsenterer alle borgerne i kommunen.

Nogle gange er det også vigtigt Regeringen husker,
at vi alle ønsker et samfund hvor der er plads til os alle,
også os i Gentofte.