Kandidat til Kommunalvalget i Gentofte

Nr. 15

Folkeskolen

Undervisningen skal tilpasses den enkelte elev, så alle vores børn får mest mulig læring.

- Individuelle læringsmål
- Kontinuerlig feedback
- Tid til faglige interesser
- Bevægelse og motion
- Ansvarlighed

Anstændig Alderdom

Alle har ret til en anstændig alderdom med individuel service efter behov.

- Tryghed og tillid
- Individuel service
- Socialt samvær
- Aktiv hverdag
- Velfærdsteknologi

Borgerinddragelse

Borgerne i Gentofte skal inddrages i de politiske beslutningsprocesser.

- Direkte indflydelse
- Lokal tilpasning
- Effektive tiltag
- Højere kvalitet
- Innovative tiltag

Daginstitutioner

Vores børn skal have en god start på livet. De skal lege, lære og være trygge.

- Tryghed
- Omsorg
- Leg
- Læring
- Motorik

Kontakt mig